Prikupljanje ponuda za izvođenje ekskurzije za učenike Osnovne škole «Đura Jakšić» Pavliš u školskoj 2018/19 godini

Vesti, Javne nabavke, Oglasi

Na osnovu Pravilnika o programu za ostvarivanje ekskurzija u prvom i drugom ciklusu  osnovnog obrazovanja i vaspitanja (Sl.glasnik  RS – Prosvetni glasnik br. 7/10) i  Uputstva Ministarstva prosvete broj: 2755 od 01.03.2018. godine za realizaciju ekskurzije i nastave u prirodi u  osnovnoj školi  i Godišnjeg plana rada  Osnovna škola «Đura Jakšić» Pavliš, raspisuje sledeći

 

O G L A S

za prikupljanje ponuda za izvođenje  ekskurzije  za učenike Osnovne škole «Đura Jakšić» Pavliš u školskoj 2018/19 godini.

 

A.  Predmet oglasa je realizacija jednodnevna  ekskurzije  za učenike V i VI razreda:

Pravac:PAVLIŠ-BEOGRAD-PAVLIŠ

– Vreme realizacije: maj 2019. godine

– Sadržaj:Putovanje preko Pančeva do Beograda,obilazak Hrama Svetog Save, razgledanje Avalskog tornja, ručak, obilazak muzeja Iluzija, šetnja Knez Mihajlovom ulicom i Kalemegdanom..

– Planirani broj učenika: 48 i 4 nastavnika

Ppolazak ispred parkinga OŠ ,, Đura Jakšić“ u Pavlišu

– Trajanje: jedan dan

– Prevoz:  autobus do pet godina starosti

 

B. Drugi uslovi:

1.U cenu treba da budu uračunati troškovi realizacije svih sadržaja.

  1. Dokumentacija za oglas se može preuzeti u roku od 10 dana od dana objavljivanja oglasa svakog radnog dana u Osnovnoj školi »Đura Jakšić» Pavliš od 8,00 do 13,00 u kancelariji direktora.
  2. 3. Na oglas se mogu prijaviti sve turističke agencije koje poseduju odgovarajuću licencu ministarstva nadležnog za poslove turizma kao druge dokaze o iskustvu u đačkom i omladinskom turizmu.
  3. Rok za dostavljanje prijava na oglas je 10 dana od dana preuzimanja dokumentacije.

5.Turistička agencija dostavlja ponudu u zatvorenoj koverti sa naznakom «Ponuda za ekskurziju – NE OTVARATI» na adresu škole: OŠ “Đura Jakšić“ ul. Žarka Zrenjanina br. 79 , 26333 Pavliš ili lično u kancelariji direktora svakog radnog dana u vremenu od 8,00 – 13,00 časova (u zatvorenoj koverti sa naznakom «Ponuda za ekskurziju – NE OTVARATI» i naznakom ponuđača sa njegovom adresom).

  1. Izbor najboljeg ponuđača izvršiće Komisija za izbor najboljeg ponuđača u prostorijama škole. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponuđača.
  2. 7. Odluka o izboru turističke agencije biće doneta najkasnije u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.
  3. 8. Osnovna škola nema obaveze prema izabranom ponuđaču ako se ne ispune uslovi iz Pravilnika i Uputstva za realizaciju ekskurzije.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 013/289-11-30 ili putem mejl adrese:  djurajaksicpavlis@yahoo.com

 

U Pavlišu, 19.02.2019. godine

OŠ “ĐURA JAKŠIĆ“, Ul. Žarka Zrenjanina br. 79, 26333 PAVLIŠ

Tel/faks 013/289-11-30

e-maill:  djurajaksicpavlis@yahoo.com

PIB: 102084105, MB: 08010595