STRUČNI TIM ZA ZAŠTITU DECE OD NASILJA

Vesti, Timovi škole

Zadaci članova Tima za zaštitu dece-učenika od nasilja su da:

 • učestvuju u obuci za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;
 • informišu i pruže osnovnu obuku za sve zaposlene u ustanovi sa ciljem sticanja minimuma znanja i veština neophodnih za prevenciju, prepoznavanje, procenu i reagovanje na pojavu nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja dece-učenika;
 • organizuju upoznavanje dece-učenika, roditelja-staratelja i lokalne zajednice sa Opštim protokolom za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja i Posebnim protokolom;
  koordiniraju izradu i realizaciju programa zaštite dece-učenika od nasilja (preventivne i interventne aktivnosti);
 • organizuju konsultacije u ustanovi i procenjuju nivoe rizika za bezbednost dece-učenika;
  sarađuju sa relevantnim ustanovama;
 • pripremaju plan nastupa ustanove pred javnošđu i medijima;
 • organizuju evidentiranje pojave nasilja;
 • prikupljaju dokumentaciju;
 • izveštavaju stručna tela i organe upravljanja

 

STRUČNI TIM ZA ZAŠTITU DECE OD NASILJA

SRĐAN JOVANOVIĆ-DIREKTOR
OLEG PAVLOV-PSIHOLOG
STEVAN ŠIĆAROV-NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE
SLAĐANA BUĆINAC-PROF.RAZREDNE NASTAVE
DARINKA ĆOSIĆ-VASPITAČ

 

STRUČNI TIM ZA SAMOVREDNOVANJE

JOVANOVIĆ SRĐAN-DIREKTOR
ZORAN RAIČ-KOORDINATOR TIMA
OLEG PAVLOV-PSIHOLOG
DANKA STANKOVIĆ-PROF. ISTORIJE
MIRA RISTANOVIĆ-PROF. RAZREDNE NASTAVE

 

STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJNO PLANIRANJE ŠKOLE

SRĐAN JOVANOVIĆ-DIREKTOR
ZORAN RAIČ-KOORDINATOR
MARIJANA VINTER-PROF. LIKOVNE KULTURE
DANKA STANKOVIĆ-PROF. ISTORIJE
SANJA PAVLOV-VASPITAČ

 

STRUČNI TIM ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

DANIJELA TODOSIJEVIĆ-KOORDINATOR
OLEG PAVLOV-PSIHOLOG
DRAGANA LEPIR-RAZREDNI STAREŠINA
JASMINKA BOSANAC-RAZREDNI STAREŠINA
JASMINA NIKOLIĆ-RAZREDNI STAREŠINA
DARINKA ĆOSIĆ-VASPITAČ

 

KOMISIJA ZA UČENIČKE EKSKURZIJE

GORDANA CVETIĆANIN-PROF. FIZIČKE KULTURE
STEVAN ŠIĆAROV-NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE
JASMINA NIKOLIĆ-PROF. RAZREDNE NASTAVE

 

KOMISIJA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH

SRĐAN JOVANOVIĆ-DIREKTOR
RAIČ ZORAN-BIBLIOTEKAR
LEPIR DRAGANA-PROF. ISTORIJE
TAMARA CEROVIĆ-VASPITAČ

 

KOMISIJA ZA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU UČENIKA

SRĐAN JOVANOVIĆ-DIREKTOR
OLEG PAVLOV –PSIHOLOG
GORDANA CVETIĆANIN-RAZREDNI STAREŠINA 8. RAZREDA

 

KOMISIJA ZA PREGLED PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE

SRĐAN JOVANOVIĆ-DIREKTOR
JOVANOVIĆ IVANA-SEKRETAR
OLEG PAVLOV –PSIHOLOG

 

KOMISIJA ZA KULTURNU I JAVNU DELATNOST ŠKOLE

TODOROVIĆ NADA-PROF.SRPSKOG JEZIKA
BUĆINAC SLAĐANA-PROF. RAZREDNE NASTAVE
PLEĆAŠ STANISLAVA-PROF. SRPSKOG JEZIKA
VINTER MARIJANA-PROF. LIKOVNE KULTURE

 

KOMISIJA ZA EKOLOGIJU I ESTETSKO UREĐENJE ŠKOLE

VINTER MARIJANA-PROF LIKOVNE KULTURE
TASIĆ VESNA-PROF. INFORMATIKE
TAMARA FORGO-POMOĆNI RADNIK
JASMINA ČEJIĆ-POMOĆNI RADNIK

 

KOMISIJA ZA MARKETING ŠKOLE

SRĐAN JOVANOVIĆ
TASIĆ VESNA-PROF INFORMATIKE
DANIJELA TODOSIJEVIĆ-PEDAGOŠKI ASISTENT