Raspored zvonjena za prvu i drugu smenu

Školsko zvono

 

RASPORED ZVONJENA ZA PRVU SMENU

 

1. čas  08:00 – 08:45 min

2. čas  08:50 – 09:35 min

3. čas  09:55 – 10:40 min

4. čas  10:45 – 11:30 min

5. čas   11:35 – 12:20 min

6. čas   12:25 – 13:10 min

7. čas   13:15 – 14:00 min

 

 

RASPORED ZVONJENJA ZA DRUGU SMENU

 

1. čas 12:25 – 13:10 min

2. čas 13:15 – 14:00 min

3. čas 14:20 – 15:05 min

4. čas 15:10 – 15:55  min

5. čas 16:00 – 16:45 min