Stručno veće

Stručno veće vaspitača

 

Sanja Pavlov

Tamara Cerović

Darinka Ćosić

Gordana Stefanović

 

 

Stručno veće nastavnika/profesora razredne nastave

 

Slađana Bućinac

Mira Ristanović

Jasmina Nikolić

Stevan Šićarov

Nada Pavlov

 

 

Stručno veće jezičkog smera

 

Nada Todorović (srpski jezik)

Stanislava Plećaš (srpski jezik)

Tijana Todorović (srpski jezik)

Kristina Maksimović (nemački jezik)

Sanja Milić (engleski jezik)

 

 

Stručno veće društvenih nauka

 

Danka Stanković (istorija)

Dragana Lepir (istorija)

Tijana Paunović (geografija)

Bojan Kerču (geografija)

Radovan Urošević (veronauka)

 

 

Stručno veće  prirodnih nauka

 

Jasminka Bosanac (matematika)

Tamara Nedimović (hemija)

Tamara Leters (biologija)

Sanela Savić (fizika)

 

 

Stručno veće za likovno i umetnost,muziku i sport

 

Marijana Vinter (likovna kultura)

Dejan Dimitrijević (muzička kultura)

Gordana Cvetićanin (fizičko vaspitanje)

 

 

Stručno veće za tehničko i informatiku

 

Vesna Tasić (informatičko obrazovanje)

Aleksandar Marjanović (tehničko i informatičko obrazovanje)

Sandra Radojević (tehničko i informatičko obrazovanje)

 

 

IZVEŠTAJ STRUČNOG VEĆA ZA TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANJE,INFORMATIKU I RAČUNARSTVO ZA ŠKOLSKU 2016/17

Članovi veća: Milan Risojević, Vesna Tasić

Planovi i programi iz predmeta stručnog veća usvojeni su na početku školske godine i usklađeni sa planom škole. U okviru slobodnih, vannastavnih aktivnosti i sekcija urađeno je sledeće:
– Nabavka 3 bicikla i kompletnog materijala za europoligon za takmičenje iz saobraćaja
– Pripema za takmičenje iz Tehničkog obrazovanja i informatike
– Učešće na takmičenju „Šta znam o saobraćaju“ gde su postignuti sledeći rezultati:
-Marija Viciknez (5-1) 2. Mesto na opštinskom takmičenju i plasman na okružno takmičenje u Pančevu, dok su učestvovali još i Predrag Radak i Nemanja Gvozdenov učenici 8.razreda.

TEHNIČKA OPREMLJENOST:
Kabinet informatike nije u potpunosti u funkciji. Trenutno su u funkciji samo 2 multipoint servera sa 15 radnih mesta za učenika. Internet ne radi od marta meseca. Neophodna je reinstalacija mrežnog softvera i pojačanje konfiguracije 3 multipoint servera i glavnog servera.
Iz predmeta informatike neke teme nisu adekvatno realizovane zbog nemogućnosti instalacije softvera neophodnog za rad,pa se na čin rada realizuje objašnjavanjem i upućivanjem učenika da urade zadatke kod kuće,što nije baš prihvaćeno od strane učenika. Predviđeni rad sekcije i takmičenje iz informatike iz tog razloga izostaje.

 

Izveštaj stručnog veća grupe predmeta prirodnih nauka

školska 2016-2017.godina

Članovi veća:Jasminka Bosanac, Tamara Nedimović, Natalija Begenišić,Goran Nikolić i Sanela Savić

Programski sadržaj je na početku školske godine predat direktoru nakon usvajanja istog od članova stručnog veća.

Na početku školske godine konstatovano je da kabinet hemije ,biologije, i fizike nije opremljen hemikalijama,priborom i posudjem kao ni potrebnim posterima za 7.razred,predmetnim i pokrovnim stalcima za mikroskopiranje,priborom za desekciju,potrebnim aparaturama za izvodjenje oigleda iz fizike.

U septembru su uradjeni inicijalni testovi za učenike 6.i 8. Razreda koje je sastavio Zavod za unapredjenje obrazovanja i testovi za 5. I 7. Razred koje su satavili predmetni nastavnici.
U oktobru je dogovoren raspored održavanja dopunske i dodatne nastave.

Do kraja prvog polugodišta stručno veće bavilo se analizom uspeha učenika,individualizacijom nastave,preduzimanjem mera za poboljšanje uspeha.Konstatovano je da se učenici kojima je neophodna dopunska pomoć radi lakšeg savladjivanja gradiva ne odazivaju na časovima dopunske nastave koja je održavana u oktobru mesecu u kontinuitetu.
Od januara je počela intenzivna priprema učenika za takmičenja kako za školsko takmičenje tako i za više rangove takmičenja.

Učenici su učestvovali na školskom takmičenju iz matematike,hemije,biologije.Na opštinskom takmičenju koje je održano 5.marta u OŠ „Branko Radičević“ u Uljmi imali smo zapažene rezultate iz biologije.Osvojili smo dva prva,dva druga i dva treća mesta od deset učenika koji su predstavljali našu školu.Ovi učenici su 22.aprila učestvovali na okružnom takmičenju u Opovu i tamo su tri naša učenika osvojila dva druga mesta i jedno treće mesta.
Ogledne i ugledne časove je nemoguće organizovati zbog različitih planova i programa i različitog rasporeda časova.Korelacija je ove školske godine bila izmedju predmeta hemije i informatike.
Održano je 5 sekcija iz biologije. 23.maja je održan čas upoznavanja sa učenicima četvrtog razreda(nastavnica Natalija Begenišić)

Učenici 5.i 8. Razreda su učestvovali na ekološkom konkursu „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ koji organizuje osnovna škola u Gudurici.Učenik Turjak Miljan i Predrag Radak su pohvaljeni.
Na kraju nastavne godine konstatovano je da neophodne aparature ,posteri,hemikalije,pribor i posudje,pribor za disekciju,predmetna i pokrovna stakla za mikroskopiranje nisu nabavljena.

 

IZVEŠTAJ STRUČNOG VEĆA DRUŠTVENIH NAUKA ZA ŠKOLSKU 2016/17 GODINU

Članovi stručnog veća:
1.Danka Stanković-prof. Istorije
2.Dragana Lepir –prof. Istorije
3.Tijana Paunović-prof.geografije
4.Bojan Kerču-prof. Geografije
5.Mirko Jović-veroučitelj

PRVI KVARTAL

U okviru dečije nedelje organizovana je timska izložba „Slikovne karte“, koja je sastavljena od učeničkih radova.U septembru dana 16.09. je održan ugledni čas iz geografije povodom Dana zaštite ozonskog omotača,dok je iz istorije održan čas sećanja na srpske žrtve Drugog svetskog rata, sa učenicima 8. Razreda.

DRUGI KVARTAL

Urađen je korelativni čas između geografije i istorije u 7. Razredu sa temom:“Kina i Japan“, dok je posetu času istorije sa temom:“Položaj Srba u Turskom carstvu“ uzvratila nastavnica geografije.

TREĆI KVARTAL

U ovom kvartalu je dogovorena organizacija školskih takmičenja i učešće na opštinskim takmičenjima.Održan je timski čas sa temom“Seobe Srba“ sa učenicima 7.razreda. Veroučitelj je organizovao takmičenje u kucanju uskršnjih jaja od 1. Do 7.razreda.

ČETVRTI KVARTAL

Članovi veća su analizirali časove održane kod učenika 4.razreda,plasmane na takmičenjima,međusobno posećene inklizivne časove(„Hrišćanstvo“ 5. Razred),održan je kviz i časove u četvrtom razredu.
Učenice 5-2 razreda su u Oš:“Mladost“ učestvovale na predavanju „Evropske princeze na srpskom dvoru“,predstavljajući kraljicu Katalinu,kroz pšrezentaciju i predavanje, u pratnji nastavnice Danke Stanković.
Konstatovano je da je održano 4 timska časa u okviru veća i 3 časa sa članovima drugih veća i to 2 sa jezičkim i 1 sa informatičko-tehničkim većem.

IZVEŠTAJ SA TAKMIČENJA U ŠKOLSKOJ 2016/17

ISTORIJA (Danka Stanković)
Santrač Nebojša -1.mesto opštinsko takmičenje
Božić Mateja -2. Mesto opštinsko takmičenje
Santrač Anđela -3. Mesto opštinsko takmičenje
Tijana Vuković-3. Mesto opštinsko takmičenje
Santrač Nebojša-3.mesto okružno takmičenje i plasman na Republičko takmičenje
GEOGRAFIJA (Tijana Paunović)
Lazar Simić -2.mesto na opštinskom i 3. Mesto na okružnom takmičenju
Todorović Miloš-2. Mesto na opštinskom takmičenju i 3. Mesto na okružnom takmičenju

VERONAUKA (Mirko Jović)
Pohvale za radove izložene u Svetosavskom zvoncu:
1.Laura Miku
2.Ognjen Stanimirov
3. Ognjen Nikolajević
4. Jovan Krunić

Nastavni planovi su u potpunosti ispunjeni i ispoštovani u svim predmetima. Nabavka novih geografskih karata je dodatno obogatila i olakšala savladavanje gradiva.

 

IZVEŠTAJ STRUČNOG VEĆA JEZIČKE GRUPE PREDMETA SA AKTIVNOSTI I TAKMIČENJA U ŠKOLSKOJ 2016/17 GODINI

Članovi stručnog veća:
Nada Todorović-srpski jezik i književnost
Sanja Milić-engleski jezik
Kristina Maksimović-nemački jezik

SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
SEPTEMBAR
Učenici naše škole su imali brojne aktivnosti u protekloj šklolskoj godini. Dana 26.09.2016. obeležen je Svetski dan jezika nizom kreativnih radionica,korelativnim časovima i video projektima. Sutradan, je ostvaren korelativni čas na temu:“Miroslavljevo jevanđelje“ sa učenicima 8.razreda. Veroučitelj Mirko Jović je doneo u prilog očigledne metode nastave, primerak crkvenih knjiga na crkvenoslovenskom jeziku toga doba iz Saborne crkve u Vršcu. Nastvnica istorije Danka Stanković održala je predavanje na istu temu, a učenici su imali priliku da odgledaju i dokumentarni film Put Miroslavljevog jevanđelja.
OKTOBAR
12.10. Odgledan je film „Seča knezova“, čime je ostvarena korelacija između istorije i srpskog jezika. Učenici 7.i 8.razreda su izradili panoe sa temom“Junaci prvog srpskog ustanka“. Takođe,učenici 8.razreda su gledali predstavu „Zla žena“ u Narodnom pozorištu Sterija.
NOVEMBAR
Dana 04.11.2017 održan je istorijski čas na mestu pred kućom pogibije narodnog heroja Žarka Zrenjanina u Pavlišu. Govorili su prof. Čedomir Ćurčić i prvaci narodnog pozorišta Ivan Đorđević i predstavnici Subnora.
Povodom dana primirja u prvom svetskom ratu je odgledan film :“Srbija u velikom ratu“ sa učenicima 7.razreda. Ostvaren je čas korelacije sa učiteljicama Slađanom Bućinac,Mirom Ristanović i Nadom Todorović na temu :“Značaj Vuka Karadžića i podela narodne književnosti.
JANUAR
24.01.2017 održan je čas na temu:“Zadužbine Nemanjića“ uz prikazivanje slajdova učenicima 7.razreda. Čas korelacije su uspešno realizovali veroučitelj Mirko Jović i nastavnica srpskog jezika Nada Todorović. Nakon toga od aktivnosti je uspešno organizovana Svetosavska priredba u školi uz učešće dramske sekcije u školi pod vođstvom Nade Todorović.
MART
U školi je Mladost je dana 04.03.2017. održana Književna olimpijada gde je učestvovala učenica 7.razreda Sara Bućinac,osvojivši 13 bodova, što nije bilo dovoljno za dalji plasman. Dana 18.03.2017. održano je opštinsko takmičenje iz srpskog jezika. Učestvovale su učenice petih razreda Mina Drndarski i Sandra Sekešan koja je i ostvarila plasman na održno takmičenje osvojivši 3. Mesto. Dana 21.03.2017.izašli su literarni radovi u zbirci „literarne staze“ naših učenica Jovane Krunić i Sare Nikodijević, koje su uručene na svečanoj dodeli u gradskoj bibilioteci. Dana 24.03.2017. održano je takmičenje iz recitala u Kulturnom centru. Učestvovali su učenici 5-2 Pavle Marković i Marija Marinković i učenik 8.razreda Predrag Radak, bez zauzetih plasmana.
APRIL
Održano je okružno takmičenje iz srpsko jezika gde je učestvovala učenica 5-1 Sandra Sekešan, ali se nije plasirala dalje. Zbog vaskršnjih praznika je pomeren dan škole za 12.04.2017. gde je uspešno održana priredba u sali Mesne zajednice.

ENGLESKI JEZIK
DECEMBAR
Dana 22.12.2017. održan je čas korelacije između engleskog i nemačkog jezika na temu :“Božićni običaji u Velikoj Britaniji i Nemačkoj,njihove sličnosti i razlike“.
FEBRUAR
Dana 25.02.2017. u osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Vršcu održano je opštinsko takmičenje iz engleskog jezika. Učenik 8. Razreda Nemanja Gvozdenov je zauzeo 2. Mesto i ostvario plasmana na okružno takmičenje.

MART
Dana 25.03.2017.godine je održano u Pančevu okružno takmičenje gde je učenik Nemanja Gvozdenov zauzeo 4. Mesto što nije bilo dovoljno za dalji plasman.
MAJ
Učenici 8.razreda pod vođstvom Sanje Milić su u okviru projekta Uneska „Saradnja škola“ gostovali u školi Mladost i prezentovali ples Aboridžina.